12.03.2018

Tuki-ja liikuntaelimistön(TULE) vaivat aiheuttavat työikäisessä väestössä eniten sairauspoissaoloja ja ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Kansantalouden tasolla on arvioitu niiden aiheuttamien kustannusten liikkuvan 3-4 miljardin euron välillä.

Sairauspoissaoloista KELAn mukaan yksi kolmasosa aiheutuu TULE-sairauksista kuten hiirikädestä, tenniskyynärpäästä , niska-hartianseudun ongelmista sekä selkäsairauksista.

Työpaikoilla TULE-sairaudet aiheuttavat eniten yli kymmenen päivän sairauspoissaoloja ja eniten osasairauspäivärahalla ollaan selkäoireiden vuoksi. Lyhyissä sairauspoissaoloissa selkäkipu on flunssan jälkeen toiseksi yleisin syy kotiin jäämiselle. Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus työnantajalle on noin 300€ . Kalleinta kustannuksista on työkyvyttömyydestä johtuva työpanosmenetys sillä jatkuva särky haittaa työntekijän keskittymistä, laskee tuottavuutta sekä heikentää elämänlaatua.

Ennaltaehkäisy on kaikkein vaikuttavin ja kustannustehokkain tapa vaikuttaa TULE-sairauksiin.

Helsingin Urheiluhieronta palvelee siellä missä työntekijät ovat

Helsingin Urheiluhieronta Oy:llä on useita tapoja olla mukana kehittämässä yrityksenne työhyvinvointia kustannustehokkaasti: 

 • Koulutettu urheiluhieroja työpaikallenne.
 • Yritysyhteistyö jossa työntekijöille tarjotaan sovitusti palveluidemme käyttöoikeus toimipisteissämme.
 • Ajantasainen ohjaus ja neuvonta koulutetuilta ammattilaisiltamme akuuteissa ja kroonistuneissa vaivoissa sekä opastus ennaltaehkäisyyn.

Hyödyt työnantajalle: 

 • Työnantajakuva paranee
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Työyhteisön yleinen hyvinvointi paranee
 • Tuottavuus lisääntyy

Hyödyt työntekijälle: 

 • Jaksaminen työssä ja vapaa-ajalla paranee.
 • Luottamus yritykseen ja sitoutuminen työhön ja työyhteisöön nousee.
 • Virkeystila paranee.
 • Apua TULE-vaivoihin

Olethan yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää siitä miten voisimme olla yrityksellenne avuksi.

Helsingin Urheiluhieronnan yrityspalvelut palvelee koko henkilöstöäsi missä tahansa pääkaupunkiseudulla.

(Lähteet: www.kela.fi, www.ttl.fi, www.käypähoito.fi)

(kuvat: Helsingin Urheiluhieronta, Aleksi Ahokas)