20.11.2017

Tämä kirjoitus vie aikaasi vain 3min

 

Yhteiskunnan kehittyessä elintottumukset sekä tavat viettää vapaa-aikaa muuttuvat. Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen ja passiivisten elämäntapojen lisääntyminen ovat nykyajan huolenaiheita niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kohdalla. Luonnollinen arkiliikunta ei ole enää itsestäänselvyys.

Nuoret viettävät entistä enemmän aikaa älylaitteiden ääressä. Kasvuikäisistä vain noin viidesosa liikkuu suositusten mukaisesti vähintään tunnin joka päivä ja neljännes suomalaisista ei harrasta lainkaan vapaa-ajan liikuntaa. Lapsille ja nuorille suunnattujen suositusten mukaan heidän tulisi välttää yhtäjaksoista pitkäkestoista istumista. Ruutuaikaa saisi kertyä korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Koululaisista vain 5 % täyttää ruutuaikasuositukset.

Nuorusajan liikunta luo pohjan hyville elämäntavoille

Passiivisilla elämäntavoilla on useita terveydelle haitallisia vaikutuksia. “Liikunta on ensijaisen tärkeää lasten ja nuorten terveen kehityksen kannalta“, toteaa liikunta- ja urheilulääketieteen erikoislääkäri Klaus Köhler. Säännöllinen liikunta auttaa suojaamaan mm. sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksilta, diabetekselta sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmilta. Liikunnalla on todettu olevan myös myönteinen vaikutus oppimiseen, älylliseen kehitykseen sekä mielialaan.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, esimerkiksi nuorten niska-hartiaseudun ja alaselän kivut ovat yleistyneet viime vuosikymmenien aikana. Hoitamattomina vaivat voivat pitkittyä ja pahentua sekä pahimmillaan aiheuttaa mahdollisia pysyviä vaurioita ja haittoja. Terveen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi vaivat onkin syytä hoitaa erityisen hyvin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. “Hyvän hoidon tavoitteena on oppia liikkumaan oikein. Tämä auttaa toipumisen lisäksi myös ennaltaehkäisemään tulevia vaivoja ja vammoja”, Köhler tarkentaa.

Kasvun tärkeys

Murrosiässä tapahtuva kasvuhormonin lisääntyminen ja sukupuolihormonin erityksen voimistuminen saa aikaan kasvupyrähdyksen. Nopean kasvun ja kehon muuttumisen vuoksi kehonhallinta heikkenee. Tämä heikentynyt hallinta lisää alttiutta tapaturmille. Kasvupyrähdyksen aikana myös rasitusvammojen riski on koholla.

Etenkin luut ovat nopean kasvun aikana herkkiä rasitusvammoille, sillä ne ovat tässä vaiheessa vasta lujittumassa. Luut tarvitsevat vahvistuakseen riittävän määrän kuormitusta. Tärähdyksiä, vääntöjä ja hyppyjä sisältävä liikunta ovat tässä avainasemassa. Kuormitus ei saa kuitenkaan olla liiallista, vaan liikkumisen tulisi olla monipuolista ja sopusuhtaista.

Sopivan harjoittelun ja oikeaoppisen liikkumisen kautta kasvupyrähdyksen aiheuttama kömpelyys muuttuu vähitellen sujuviksi ja hallituiksi liikkeiksi. Parantuneen koordinaatiokyvyn myötä nuoret pystyvät taas suoriutumaan entistä monimutkaisemmistakin liikesarjoista.

Auta lapsia, anna vähävaraisille mahdollisuus liikuntaan

Jotta lapsista kasvaa terveitä aikuisia, on heitä kannustettava lisäämään liikuntaa ja vähentämään ruudun ääressä vietettyä aikaa. Etenkin kouluilla ja päiväkodeilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten liikuttajina, sillä lapset ja nuoret viettävät siellä suuren osan arkipäivistään. Istumisen vähentämiseksi ja liikunnan lisäämiseksi mekin olemme mukana Hope Ry:n kampanjassa, jossa tuetaan vähävaraisten lasten harrastuksia.

Lisätietoa kampanjasta TÄSTÄ.