HUH-valmennus

Tee testi alla ja selvitä voisiko valmennus toimia sinulle.

 

HUH-valmennus on kokonaisvaltainen valmennus, joka voi auttaa parempaan hyvinvointiin asiakkaan lähtötasosta riippumatta. Valmennus sitoo sisälleen eri ammattikuntien osaajat, jotka tukevat asiakkaan tavoitteisiin pääsyä yhdessä. Valmennusjakson pituus riippuu aina asiakkaan tarpeesta, voimme hioa suoritustekniikkaa muutaman tunnin tai edistää kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta pitkällä aikavälillä – tai jotain tältä väliltä.

 

Valmennus

Valmennuksen toteutustapa muokkaantuu aina asiakkaan tavoitteista ja lähtötilanteesta riippuen. Jokainen valmennuksen aloittava käy tavoitteet läpi valmentajan kanssa ja suunnittelee yhdessä toteutustavan valmennukselle. Valmennustiimimme koostuu monen eri alan asiantuntijan osaavasta joukosta, joiden intohimona on edistää asiakkaidemme hyvinvointia. Valmennuksen lähtökohtana on terveyden, hyvinvoinnin, suorituskyvyn ja onnellisuuden edistäminen.

 

Tavoite

Haluamme kehittää asiakkaan hyvinvointia terveyttä edistävällä tavalla ja pyrimme luomaan jokaiselle oman tavan toimia arjen keskellä terveellisesti. Pyrimme luomaan pohjan terveille elämäntavoille ja mahdollisuuden omaksua uusia elämäntapoja pysyvästi. Uusien elämäntapojen omaksuminen ei ole helppoa ja tästä syystä koemme, että onnistuneisiin muutoksiin tarvitsemme usein monen eri alan osaajien yhteistyön verkoston. Tarkoituksemme on ohjata asiakasta kohti omatoimisempaa harjoittelua sekä aktiivisempaa elämää.

 

Suosittelemme

Kehoanalyysiä suositellaan jokaiselle pidemmän valmennusjakson aloittavalle, jotta asiantuntijamme saavat selkeän ja kokonaisvaltaisen käsityksen lähtötasosta. Kehoanalyysin avulla pystymme suosittelemaan oikeaa valmentajaa ja suunnittelemaan sopivan valmennuskokonaisuuden juuri sinulle. Kehoanalyysi voidaan suorittaa myös valmennuksen eri vaiheissa.

 

Valmennusmalleja

Valmennus on usein kestoltaan pidempi ja voi vaatia usean valmentajan yhteispanosta, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Pyrimme luomaan valmennattavalle positiivisen ilmapiirin ja löytämään jokaiselle oman tavan edetä tavoitteissaan. Elämäntapoihin liittyvät muutokset voivat vaatia uusia näkökulmia ravintoon, liikuntaan ja mieleen.

Valmennus on usein kestoltaan lyhyempi ja sisältää enemmän harjoittelun, tekniikan tai ergonomian optimointia. Valmennuksessa keskitytään vahvasti asiakkaan omiin tavoitteisiin ja toiveisiin. Mikäli koet, että harrastus tai työ aiheuttaa sinulle toistuvia kiputiloja tai haluat optimoida omaa suoritusta, voi valmennus sopia sinulle.

Valmennus voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä. Terveyden ja hyvinvoinnin optimointi on aina asiakkaan lähtökohdista ja tavoitteista riippuvainen, eikä valmiita vastauksia ole olemassa. Pienillä muutoksilla voi saada paljon aikaan ja haluammekin edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti. Valmennukseen ei välttämättä kuulu harjoittelua salilla, vaan liikkumista esimerkiksi luonnossa. Hyvinvoinnissa haluamme tuoda esiin aktiivisuuden, ravinnon, unen, mielen ja luonnon yhteyden.

Valmennus pitää usein sisällään aktiivista ja manuaalista fysioterapiaa tai psykologin terapiaa. Valmennusjakson pituus arvioidaan ja mietitään yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisen käynnin yhteydessä. Valmennukseen kuuluu kotiharjoitteita ja huomioon otetaan aina kokonaiskuormitus. Pyrimme aina yksilölliseen hoitopolkuun.

Tee alustava testi

Ota yhteyttä

YLEISET TIEDUSTELUT

info@huh-helsinki.fi

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Katso ohjeet

PALVELUKOHTAISET TIEDUSTELUT

+358 40 160 1554 Lähetä viesti WhatsAppissa